ara
Bunun yanı sıra, aldatma sonucunda ilişkideki iletişim sorunları da artabilir. Aldatan tarafın suçluluk duygusu ve aldatılan tarafın öfkesi ve hayal kırıklığı arasında iletişim kopukluğu yaşanabilir. Bu da ilişkinin daha da zedelenmesine ve sorunların çözülmesinin zorlaşmasına sebep olabilir.İlişkilerde güven, sağlıklı bir ilişki için temel bir unsurdur. Güven, iki kişi arasında hissedilen bir duygudur ve zaman içinde inşa edilir. İlişkinin başlangıcında, taraflar birbirlerine güvenmeye başlamak için çaba gösterirler. İlişkinin uzun süreli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ise güvenin sürdürülmesi gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*